Voorzet Autisme

Voorzet is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met een autismespectrumstoornis (ASS).
Voorzet regelt re-integratie, jobcoaching, behandeling, ambulante woon- en onderwijs begeleiding en begeleiding tijdens vakantie en vrije tijd voor mensen met een autismespectrumstoornis.