In Verbinding

In Verbinding gelooft in een maatschappij waarin ieder zichzelf kan zijn, zich thuis voelt en op zijn eigen manier succesvol kan zijn. Dat kan, als er sprake is van gezonde verbindingen. Met jezelf, met elkaar én met de maatschappij. Gezonde verbindingen leiden tot een duurzaam maatschappelijk resultaat en uiteindelijk tot een échte inclusieve samenleving.
In Verbinding biedt ambulante begeleiding voor wie dat nodig heeft. In complexe gezinssituaties, bij echtscheidingen, drop-out, problematiek als AD(H)D, ASS en burn-outs.