B-Consult

B-consult is een onderwijsadviesbureau voor het (special) onderwijs. De inzet kan worden gedaan op het voorbereiden van inspectiebezoek of een verbetertraject na inspectiebezoek (vliegende brigade PO Raad). Ook kunnen er trainingen worden gegeven aan leerkrachten, intern begeleiders of specialisten. Advies aan besturen en directies op kwaliteitszorg is ook mogelijk net als interim werkzaamheden.
B-consult werkt altijd vanuit LEAN principes door bijvoorbeeld gebruik te maken van de D@ta-coach, een webbased databank om de kwaliteitszorg te garanderen, want niemand zit op werkdruk te wachten.

www.b-consult.nl
www.data-coach.nl