BIGDATAHUB

BigDataHub, impact maken met data

Wie is BigDataHub?

Wij zijn Jouw data club! Wij helpen jou om meer tijd over te houden voor leuke dingen door belangrijke informatie inzichtelijk te maken in mooie dashboards. Zo weet iedereen in een oogopslag hoe het ervoor staat en bepalen we samen wat jou te doen staat.

Wij zijn een team van acht enthousiaste mensen-mensen, hoewel een aantal mannen programmeer taal prefereren hebben we een gezellig team waarin humor een belangrijke rol speelt. Wij willen graag dat onze klanten begrijpen waarom iets zo is. En zonder dat hiervoor technische kennis benodigd is helpen we jou de beste beslissingen voor jouw bedrijf te maken. Ons motto hierbij is Data. Durven. Doen.

Software as a Service (SaaS) = een abonnement voor een vast bedrag per maand

Vrij vertaald is de BigDataHub Software een hulpmiddel om inzicht te krijgen in en grip te krijgen op grote hoeveelheden digitale informatie. Data is een hip woord voor gegevens of informatie, een Hub is een handige opslag of verzamelplek. En onze interpretatie van Big is dat het te groot/te veel is om met het blote oog te behandelen.

De meeste bedrijven hebben een berg gegevens die ze in systemen op de computer bewaren. Denk hierbij aan;

  • Telefoonnummer en e-mailadressen
  • Naam, Adres en Woonplaats gegevens
  • Geboortedatum
  • Ziekte en/of gezondheidsgegevens
  • Bankrekening of Creditcard gegevens
  • Afgenomen diensten of producten
  • In het verleden verstrekte services.

Dit staat vaak opgeslagen op verschillende plekken bijvoorbeeld in een ERP of CRM systeem, een Elektronisch Cliënten/Patiënten Dossier (ECD/EPD), een product of ordersysteem, een boekhoudprogramma, daarnaast nog een batch in een oude database en her en der nog wat lijsten in Excel.

BigDataHub bewijst steeds weer dat je gegevens uit deze verschillende systemen in je voordeel kunt gebruiken. Dit doen wij door alle informatie bij elkaar op een centrale plek te Verzamelen, data met elkaar te Verbinden en door de informatie te analyseren (Belangrijk!! Hier ontstaat namelijk dé toegevoegde waarde) kun je patronen ontdekken of conclusies trekken die je eerder niet zag. Het creëren van dit inzicht is doorslaggevend en hierop kun je je toekomstige acties baseren: oftewel Verbeteren.

Resultaten

Dit kan zijn een hogere omzet behalen door het verhogen van retentie. Aanbod beter afstemmen op de vraag van de klant. Klanten die vaker terug komen omdat jij precies het juiste biedt op het juiste moment. Doelgroep gerichte e-mail marketing opzetten zodat jouw mails niet langer als SPAM worden ervaren. Stijging van community gevoel door betere klantervaringen. Patiënten/cliënten die juist langer wegblijven omdat bepaalde klachten afnemen, door juiste combinatie van behandelingen. Werklozen en vacatures beter op elkaar afstemmen.

https://www.bigdatahub.nl/